• +050 35 68 97
  • gbsdamme@dambord.be

VAKANTIES

Goed nieuws…

Beste ouders,

Vandaag kregen wij het bericht vanuit verschillende hoeken dat op de ministerraad werd beslist om de 18 scholen die dit jaar met sluiting werden bedreigd, een extra genadejaar te geven. Dit naar analogie van het systeem dat men toepast in het buitengewoon onderwijs. Deze mededeling biedt een kans voor de school. Het schoolbestuur bekijkt deze nieuwe mogelijkheid en zal zo vlug mogelijk hierover aan jullie berichten. Ouders die vragen hebben, kunnen maandag na school bij mij terecht. Ik ben om 16u. aanwezig.

Directie

Bericht van de politie

Herfstvakantie

We wensen iedereen een prettige vakantie